เพชรบูรณ์ดอทคอม
"ยังมีคนลำบากกว่าเราตั้งเยอะ เขายังสู้เลย แล้วเราจะยอมแพ้เขาแล้วหรือ"

Channel 1 Channel 2